Jelena Terzić

             

Jelena Terzić je zamenik direktora u MOORE STEPHENS Revizija i Racunovodstvo d.o.o. Jelena je partner u Javnom sektoru, odgovorna za pružanje usluga revizije i savetodavnih usluga u računovodstvu i reviziji brojnim vladinim i nevladinim organizacijama, državnim institucijama i agencijama i lokalnim zajednicama koje implementiraju projekte finansirane od strane brojnih internacionalnih i lokalnih donatora. Jelena Terzić je licencirani ovlašćeni revizor i član Saveta Komore ovlašćenih revizora.


Iskustvo stečeno tokom 17 godina rada na ovim poslovima omogućava joj da zadovolji zahteve klijenata u pogledu izveštavanja kao i da im pomogne da bolje razumeju specifične zahteve različitih donatora vezane za implementaciju projekata.

Usluge

Revizija i usluge uveravanja
Konsalting

Sektori

Not for profit

 

 

 
Kontakt:
terzic@revizija.co.rs
MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo
Studentski trg 4/V
11000 Beograd
Srbija