Bogoljub Aleksić

               

Bogoljub Aleksić je direktor MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Odgovoran je za ukupno poslovanje i koordinaciju pružanja svih usluga u skladu sa jedinstvenom metodologijom firme. Tokom svoje bogate profesionalne karijere, prošao je sve pozicije, od pripravnika do direktora, rukovodeći revizijama nekih od najvećih privrednih kompanija i banaka u zemlji i regionu. Pružajući usluge revizije i konsaltinga internacionalno, ili u cilju stručne edukacije, boravio je u više od 30 zemalja na svim kontinentima.


Gospodin Aleksić je ovlašćeni revizor. Bio je član Evropskog komiteta i njegov koordinator za Istočnu Evropu u Midsnell Group International, potpredsednik Saveta Komore ovlašćenih revizora Srbije, kao I predsednik Sekcije revizora u Savezu Računovođa i Revizora Srbije. U procesu unapređenja zakonske regulative Republike Srbije u oblasti revizije i računovodstva bio je član više radnih grupa i povremeni savetnik Svetske banke. Autor je više stručnih radova i predavač na seminarima na temu revizije i primene MRS/MSFI.


 

 


  

 

 
Kontakt:
aleksic@revizija.co.rs
MOORE STEPHENS   Revizija i Računovodstvo
Studentski trg 4/V
11000 Beograd
Srbija