Okončana privatizacija

06/06/2012

 

16. maja 2012. godine, uplatom poslednje rate Agenciji za privatizaciju od strane Konzorcijuma zaposlenih, izmirena je ukupna izlicitirana cena (na aukciji održanoj 4. aprila 2008. godine) u iznosu od 672.510,58 eura.

6. juna 2012. godine zvanično je od strane Agencije za privatizaciju potvrđeno da su sve obaveze po kupoprodajnom ugovoru izmirene, nakon čega su sva prava preneta na udeličare i uspešno okončan proces privatizacije Preduzeća.