Održano Savetovanje bankara na Paliću

15/12/2012

 

Tradicionalno godišnje Savetovanje bankara za sastavljanje godišnjeg računa, u ogranizaciji Udruženja banaka Srbije, održano je na Paliću od 12. do 14. decembra 2012. godine.

Svake godine, jedna od šest revizorskih kuća koja je od strane NBS ovlašćena za reviziju banaka, je nosilac predavanja o najaktuelnijim temama za bankare.

Ove godine, ispred MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo predavanja su održali:

1. Bogoljub Aleksić, ovlašćeni revizor, Managing partner – “Izazovi pri klasifikaciji aktive i uloga eksternog revizora”.

2. Ljubiša Stević, ovlašćeni revizor, Senior manager – “Fer vrednovanje u skladu sa MSFI 13 – Merenje fer vrednosti”

3. Nemanja Vukojević, Manager -“Osnovi računovodstva derivata koji se koriste u bankarstvu”.

Predavači su od bankara pobrali pohvale kako za aktuelnost odabranih tema, tako i za samu prezentaciju.