How to apply

 

Due to our continued expansion we are always looking for outstanding individuals to join us. Please send a copy of your CV to office@revizija.co.rs.  We will hold this on file for one year and will inform you of any suitable positions should they arise.

The recruitment process at MOORE STEPHENS Serbia consists of the following steps:

• Send your CV and covering letter in Serbian;

• Preliminary assessment of the candidate on the basis of the submitted documents;

• Invitation of selected candidates for interview and tests exploring the skills and qualifications required for a given position;

• After accepting your candidacy we offer you a job.

ahvaljujući kontinuiranoj ekspanziji u stalnoj smo potrazi za ambicioznim osobama. Prijavu pošaljite na office@revizija.co.rs.  Mi ćemo vaše podatke čuvati naredih godinu dana i kontaktirati vas ukoliko se ukaže potreba za kadrovima koja odgovara vašim kvalifikacijama.
Proces zapošljavanja u Moore Stephens Revizija i Računovodstvo sastoji se iz sledećih koraka:
• Pošaljite CV i propratno pismo na srpskom jeziku
• Preliminarna selekcija kadrova vrši se na osnovu pristiglih prijava 
• Kadrovi koji zadovoljavaju postavljene kriterijume pozivaju se na razgovor i testiranje u cilju ocenjivanja veština i kvalifikacija zahtevanih za traženu poziciju
• Kandidatima koji ostvare najbolje rezultate nudimo posao